Kevin Russ

Trainer

4. Dan Aikido Aikikai Tokyo
2. Dan Aikido Toho Iai

Trainer C Aikido

1. Dan Takenouchi-ryu Bitchuden

Tenshinsho-den Katori Shinto-ryu
Menkyo/Shidosha

Abteilungsleiter Tenshinsho-den Katori Shinto-ryu