Kevin Russ

Trainer

Tenshinsho-den Katori Shinto-ryu
Menkyo/Shidosha

4. Dan Aikido Aikikai Tokyo
2. Dan Aikido Toho Iai

1. Dan Takenouchi-ryu Bitchuden

Trainer C Aikido

Abteilungsleiter Tenshinsho-den Katori Shinto-ryu