Nishio Aikido und Toho Iai

Nishio Aikido und Toho Iai

Nishio Shōji
Nishio Shōji

Nishio Aikido und Toho Iai in Ismaning


Trainingszeiten:

  • Montag 20:00 – 22:00 Uhr : Reguläres Training
  • Mittwoch 20:00 – 22:00 Uhr : Training nach Vereinbarung

Zusätzlich auch an Wochenenden im Rahmen von Seminaren.

Trainingsinhalte:

Aikido Toho Iai (I) – Grundlagen

Shohatto Maegiri, Uke Nagashi, Ushiro Giri, Zengo Giri, Sayu Giri, Tsuka Osae, Tekubi Osae, Kawashi Tsuki

Osae Waza – Haltetechniken

Ude Osae (Ikkyo), Kote Mawashi (Nikyo), Kote Hineri (Sankyo), Tekubi Osae (Yonkyo), Ude Nobashi (Gogyo)

Oyo Waza – Angewandte Techniken

Hijikime Osae, Ude Garami, Tai Otoshi, Kubi Nage, Saio Nage und Shime Waza

Aikido Toho Iai (II) – Fortgeschrittene

Tsukekomi, Tsume, Sanpo, Shiho, Nuki Awase, Todome, Suemonogiri

Nage Waza (I) – Wurftechniken

Shiho Nage, Irimi Nage, Kote Gaeshi, Kaiten Nage, Koshi Nage

Buki Waza – Waffentechniken

Toho Iai / Ken / Jo Suburi, Ken / Jo no Tebiki, Ken tai Ken / Jo

Shin Toho Iai – ZNIR Kata

Mae Giri, Zengo Giri, Kiriage, Shiho Giri, Kissagi Gaeshi

Nage Waza (II) – Wurftechniken (Kokyu Nage)

Tenchi Nage, Kiri Otoshi, Udekime Nage, Sokumen Nage, Sumi Otoshi

Jiyu Waza – Freie Techniken

Randori, Kaeshi Waza, Taninzu Dori, Emono (Tanto / Ken / Jo) Dori

Nishio Aikido Trainer